Technika w klasie 5 🔥

Klasa 5 na zajęciach z techniki stworzyła piękne roboty, prace wykonane od samego początku samodzielnie.