Stowarzyszenie 

Kaliskie Stowarzyszenie ,,Edukator” jest siłą sprawczą, która stworzyła Szkołę Edukator. Skupia rodziców, nauczycieli i osoby chcące mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole. Oficjalnie uzyskało osobowość prawną 21 maja 2004 roku.

osób w zarządzie

Lat istnienia

Członków stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Pierwsze zgłoszenie nastąpiło w 2004. We wrześniu tego samego roku Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię dotyczącą powstania nowej szkoły. Miesiąc później wpisano tworzącą się szkołę do ewidencji szkół prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Co 4 lata wybierany jest Zarząd Stowarzyszenia, który w imieniu wszystkich członków podejmuje ważne dla szkoły decyzje.

Stowarzyszenie to jednak nie tylko szkoła. Jego ambicją jest dalszy rozwój instytucji edukacyjnych. Być może za jakiś czas doczekamy się… Akademii Edukator?

 

Stowarzyszenie
Wspólny cel: Edukacja

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Edukator wyłaniany jest w wyborach co 4 lata. W skaład Zarządu wchodza zarówno nauczyciele jak i rodzice, oraz sprawni organizatorzy. Dzięki tej równowadze Stowarzyszenie dba o osiagnięcie jak najlepszych wyników.

Aktualny Skład Zarządu

ZARZĄD KALISKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO EDUKATOR

Prezes Zarządu

Zbigniew Czelusta

Wiceprezes Zarządu

Alicja Kubala

Wiceprezes Zarządu

Romuald Michniewicz

Sekretarz Zarządu

Monika Głowinkowska – Olczak

Skarbnik Zarządu

Katarzyna Gołyska

Członkowie Zarządu

Elżbieta Magnuszewska

Tomasz Madziała

Justyna Hepert
Małgorzata Górska

Kontakt

Nr konta