Wyniki egzaminu ósmoklasisty !

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Część egzaminu Poznań

% (stanin)

 

Kraj

% (stanin)

Kalisz

% (stanin)

Edukator % (stanin)
Język polski 65 (6) 60 (5) 62 (6) 72 (8)
Matematyka 55 (7) 47 (5) 47 (5) 66 (8)
J. angielski 76 (7) 66 (6) 69 (6) 92 (9)
 

RAZEM

 

65

 

58

 

59

 

76,7

Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom!