Ważne informacje na koniec roku szkolnego!

 

  • Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwca.
  • 12.06.2020r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.
  • W dniach 16–18.06.2020r. odbywać się będzie Egzamin Ósmoklasisty. Dla pozostałych uczniów są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • 19.06.2020r. nie będzie zajęć z wychowawcami klas. Pozostałe lekcje odbywają się zgodnie z planem.
  • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego odbędzie się on-line na Skype dnia 25.06.2020r.
    – o godzinie 15.00 – kl. 1 i 4 (grupa Edukator 1-4)

          – o godzinie 15.30 – kl. 5 i 6 (grupa Edukator 5-6)

– o godzinie 16.00 – kl. 7  (grupa Edukator 7)

          – o godzinie 18.00 – kl. 8  (grupa Edukator 8)

Serdecznie zapraszam uczniów oraz ich rodziców.

 

  • Odbiór świadectw oraz nagród za osiągnięcia w nauce, w konkursach, sportowe i inne odbywać się będzie dnia 26 czerwca 2020r. według następującego harmonogramu:

– godz.   8.00 – kl. 8 – sala nr 5

– godz.   9.00 – kl. 7 – sala nr 6

– godz. 10.00 – kl. 6 – sala nr 7

– godz. 11.00 – kl. 5 – sala nr 1

– godz. 12.00 – kl. 4 – sala nr 3

– godz. 13.00 – kl. 1 – sala nr 8

W razie nieobecności świadectwo można będzie odebrać w sekretariacie szkoły codziennie od 8.00 – 14.00.

 

  • Zwrot kompletu podręczników oraz opróżnienie szafek na korytarzu i w salach lekcyjnych – 26.06.2020r. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika należy go odkupić.
  • W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich proszę, aby osoby wchodzące do szkoły miały zakryte usta i nos oraz dezynfekowały ręce przed i przy wyjściu ze szkoły. Wskazane jest również zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy osobami wchodzącymi do szkoły.

 

Dyrektor szkoły

dr Małgorzata Górska