Komunikat w sprawie szkół z dnia 28.04.2021 r.

Od 4 maja do szkół po przerwie wrócą dzieci z klas I-III. Rząd zdecydował, że od 15 maja w klasach IV-VIII szkół podstawowych nauka będzie funkcjonować w trybie hybrydowym.

Z kolei 29 maja uczniowie wszystkich klas wrócą do szkoły w trybie stacjonarnym.

Szczegóły przekażą wychowawcy klas.