Co pływa a co tonie i dlaczego?

Czy woda może do nas mówić? Dzięki doświadczeniom i metodzie problemowej uczniowie klasy 1 samodzielnie doszli do tej odpowiedzi na te pytania. Stworzyli też mini prace plastyczne z kropli wody, a koniec lekcji upłynął na grze ekologicznej, dzięki której dowiedzieli się, jak możemy oszczędzać wodę w codziennym życiu.