Wakacje !!!!

Wakacje !!!!

Drodzy Uczniowie! Gratulujemy Wam serdecznie ukończenia kolejnej klasy, jesteśmy dumni z Waszej niezawodnej postawy uczniowskiej i wspaniałych wyników, jakie uzyskaliście na koniec roku. Dzięki swojej wytrwałej pracy, kreatywności, realizacji pasji sportowych i...
Ważne informacje na koniec roku szkolnego!

Ważne informacje na koniec roku szkolnego!

  Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwca. 12.06.2020r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów. W dniach 16–18.06.2020r. odbywać...

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły...
Nowe komunikaty ministerstwa

Nowe komunikaty ministerstwa

Poniżej prezentujemy wybrane informacje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z...