Rozumiem

Treść paska z cookies

Czy wiesz, że możesz wybrać szkołę dla swojego dziecka?

Niepubliczna Szkoła KSO „Edukator” prowadzi nabór do klas 1 – 8 szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. Nie zastanawiaj się zbyt długo, tylko skompletuj dokumenty! Będzie nam bardzo miło powitać cię w naszych szeregach.

Miesiąc maj i czerwiec są okresem przebiegającej intensywnie rekrutacji do szkół. W tym czasie rodzice dzieci kończących przedszkola oraz szkoły podstawowe podejmują najważniejsze decyzje dotyczące dalszej edukacji ich dzieci.

Od 2016r. w Polsce wprowadzana jest reforma edukacji, której końcowy etap, czyli likwidacja gimnazjów, wiążąca się z powstaniem ośmioklasowych szkół podstawowych i czteroletnich liceów ogólnokształcących, stał się faktem. Od początku zmiana ta budzi ogromne obawy, wywołuje burzliwe dyskusje i wiąże się z wielkim strachem rodziców o przyszłość ich dzieci. Najwięcej emocji i przerażenia odczuwają rodzice i uczniowie w tym roku szkolnym, kiedy w liceach ogólnokształcących spotkają się dwa roczniki, a liczba chętnych na jedno miejsce w wielu szkołach wielokrotnie przekracza możliwości przyjęcia uczniów. Dzisiejsza młodzież będzie się uczyć w przepełnionych (nawet 38 osobowych) klasach do późnych godzin popołudniowych, a niektóre szkoły zapowiadają nawet naukę w soboty.

Potwierdzeniem tego faktu jest raport podsumowujący wprowadzenie reformy edukacji, opublikowany przez NIK, z którego wynika, iż w większości szkół znacznie pogorszyły się warunki edukacyjne i lokalowe. W wielu szkołach dzieci uczą się w przerobionych na sale lekcyjne pomieszczeniach gospodarczych, bez odpowiedniego sprzętu, nie mówiąc już o wprowadzaniu nowoczesnych technologii.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa powstała z przekształcenia gimnazjum, w okresie przejściowym borykała się z problemem lokalowym, gdyż zmuszeni zostaliśmy do zwolnienia wynajmowanych do tej pory pomieszczeń w budynku SP 14. Trudna i niepewna sytuacja zmusiła Zarząd KSO „Edukator” do zintensyfikowanych działań, których efektem było (otwarcie 1 stycznia 2019r.) nowej siedziby szkoły przy Al. Wojska Polskiego 29 w Kaliszu. W świetle wspomnianego raportu NIK, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KSO „Edukator” plasuje się obecnie wśród szkół, gdzie poprawiły się warunki lokalowe. Zbudowaliśmy od podstaw nowoczesny obiekt z pięknie przygotowanymi salami lekcyjnymi wyposażonymi w sprzęt odpowiadający zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu. Przygotowaliśmy sale lekcyjne dla najmłodszych dzieci, z myślą o otwarciu od września klas 1 – 3 SP.

            Bazując na doświadczeniach gimnazjum, dwa lata temu po raz pierwszy rozpoczęliśmy nauczanie dzieci w klasie 4, 6 i 7. Obecnie szkoła kształci uczniów od klasy 4 do 8 szkoły podstawowej i ostatnie klasy gimnazjum. Wyniki uzyskiwane przez uczniów szkoły podstawowej „Edukator” pokazują, iż z powodzeniem przenieśliśmy techniki i metody nauczania z gimnazjum na szkołę podstawową, co w połączeniu z przyjazna i ciepłą atmosferą w szkole pozwala naszym dzieciom uczyć się bardzo efektywnie i cieszyć się czasem spędzanym w szkole.

            Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż tak znaczna grupa rodziców, poważnie myślących o edukacji swoich dzieci, dla których atmosfera, w jakiej uczą się i przebywają jest dobrem najwyższym, nam zaufała. Od września zamierzamy otworzyć klasy 1 - 3 oraz klasę 4 i dysponujemy również wolnymi miejscami w klasach 5 – 8. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapytaniom rodziców, jesteśmy otwarci na zwiększenie naboru; na otwarcie nawet dwóch klas w roczniku. Przejście dzieci z nauczania wczesnoszkolnego do klasy czwartej zawsze wiązało się z niepewnością: zmianą wychowawcy, zmianą kolegów i koleżanek, nowymi przedmiotami i wyzwaniami. „Edukator” od dwóch lat pokazuje, iż to przejście może być łagodne, wyniki w nauce mogą być doskonałe, a relacje z kolegami i koleżankami w szkole mogą stać się początkiem fantastycznych przyjaźni. Udowodniliśmy, iż dziecko po powrocie do domu ma bardzo wiele do opowiedzenia rodzicom o tym, co się dziś działo, czego fantastycznego się nauczyłem i dlaczego chcę chodzić właśnie do tej szkoły.

            Kolejnym przedsięwzięciem, jakie podjęliśmy, aby zminimalizować negatywne efekty wprowadzonej reformy edukacji, jest otwarcie od września Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „Edukator”. Z uwagi na podwójny rocznik uczniów ubiegających się o miejsca w liceum proponujemy absolwentom gimnazjów oraz 8 klas szkoły podstawowej kontynuacje nauki w naszym liceum. Zobowiązujemy się do nauczania na wypracowanym i znanym wszystkim poziomie, którego efektem będzie bardzo dobre przygotowanie uczniów do matury oraz dalszej edukacji na studiach wyższych.

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i do odwiedzenia naszej szkoły i zapisania do nas dzieci. Będziemy prowadzić rekrutację do końca czerwca, a w sytuacjach wyjątkowych również w wakacje.        

Szanowni Państwo, zapewniamy, iż dzięki wynikom nauczania w szkole podstawowej i w liceum „Edukator” Kalisz będzie miał kolejne powody do dumy, gdyż zobowiązujemy się do dalszej, wytrwałej pracy w tej trudnej i odpowiedzialnej przestrzeni – edukacji i wychowania młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, że nasza praca i wysiłki, w celu stworzenia wyróżniającej się na rynku edukacyjnym Kalisza placówki oświatowej, będą bardzo wartościowe dla wszystkich, dla których dobro dziecka i jego znakomita edukacja są najwyższą wartością.            

Osoby do kontaktu w imieniu społeczności Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edukator

Zbigniew Czelusta Wiceprezes Zarządu tel. 577 856 084, mail: zbigmail@gazeta.pl

Małgorzata Górska Prezes Zarządu tel. 505125784, mail: dyrektor.edukator@interia.pl