Rozumiem

Treść paska z cookies

 

STRONA TYTUŁOWA

ROZDZIAŁ I _ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II _  CELE I ZADANIA SZKOŁY

ROZDZIAŁ III _ ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ IV _ ORGANIZACJI SZKOŁY

ROZDZIAŁ V _ ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

ROZDZIAŁ VI _ ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

ROZDZIAŁ VII _ PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

ROZDZIAŁ VIII _ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IX _ SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

ROZDZIAŁ X _ POSTANOWIENIA KOŃCOWE