Rozumiem

Treść paska z cookies

"Przyszłość nie jest miejscem, do którego zmierzamy, lecz takim, które tworzymy"

Misja szkoły

 

W szkole przyjaznej młodzieży tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju, wychowujemy człowieka samodzielnego, wierzącego w siebie i swoje możliwości, otwartego na wartości, posiadającego zainteresowania i umiejętności, które pomogą mu wybrać dalszą drogę kształcenia. Wychowujemy człowieka, który potrafi odnaleźć swoje miejsce w świecie.

Wśród zadań wychowawczych bardzo ważne jest tworzenie w naszej placówce przyjaznego klimatu społecznego, atmosfery szacunku, przyjaźni, miłości do rodziny, małej i wielkiej ojczyzny, Europy, oraz dbałość o to, aby nasza młodzież była otwarta na potrzeby innych ludzi i czuła się odpowiedzialna za społeczność, której jest uczestnikiem. Każdy członek tej społeczności tworzy ją i odpowiada za jej funkcjonowanie.
 
Celem naszej szkoły jest jednocześnie odrzucenie negatywnych postaw typu: nonszalancja, lekceważenie, szpanerstwo, snobizm, agresja, nietolerancja, niechęć do starszych ludzi, do tradycji, nacjonalizm, szowinizm, dyskryminacja.

Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice aktywnie uczestniczą w procesie wychowawczym. Wychowują swoją osobowością i zachowaniem. Każdy nauczyciel ma obowiązek tworzyć nowe, bardziej skuteczne warunki rozwoju ucznia i współpracować z rodzicami, wspierając ich działania wychowawcze zgodnie z założeniem, że współpraca nauczycieli i rodziców oparta jest na zasadach partnerskich – na równi bowiem w naszej szkole odpowiedzialność za wychowanie ponoszą nauczyciele, jak i rodzice.