Rozumiem

Treść paska z cookies

Kaliskie Stowarzyszenie ,,Edukator'' jest siłą sprawczą, która stworzyła Gimnazjum Edukator. Skupia rodziców, nauczycieli i osoby chcące mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole. Oficjalnie uzyskało osobowość prawną 21 maja 2004 roku.

We wrześniu tego samego roku Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię dotyczącą powstania nowej szkoły. Miesiąc później wpisano tworzącą się szkołę do ewidencji szkół prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Co 4 lata wybierany jest Zarząd Stowarzyszenia, który w imieniu wszystkich członków podejmuje ważne dla szkoły decyzje.

Stowarzyszenie to jednak nie tylko szkoła. Jego ambicją jest dalszy rozwój instytucji edukacyjnych. Być może za jakiś czas doczekamy się... Akademii Edukator?

 

Nr konta Stowarzyszenia: 29 2490 0005 0000 4500 2987 1394.